Taina Învierii Domnului

iisus hristosSfântul Apostol şi Evanghelist Marcu relatează că, duminică dimineața, Maria Magdalena, Maria mama lui Iacov şi Salomeea s-au dus la mormânt să ungă trupul Domnului după obiceiul iudaic. În cântările Învierii, acest moment este marcat prin cuvintele: „Femeile cele de Dumnezeu înţelepţite, cu miruri în urma Ta au alergat şi, bucurându-se, s-au închinat Ţie, Dumnezeului celui viu, pe Care, ca pre un mort, cu lacrimi Te căutau; şi Paștile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, bine le-au vestit”.

Femeile mironosiţe descoperă mormântul gol, primesc vestea Învierii Domnului de la înger şi sunt cuprinse de o mare bucurie, care le va însoţi toată viaţa în propovăduirea tainei Învierii. Ele sunt primii mesageri ai bucuriei Învierii şi sunt cele care le vestesc Apostolilor că Învăţătorul lor s-a ridicat din morți.

Nici unul dintre Apostoli nu a fost pregătit pentru a înţelege taina Învierii, de aceea, după răstignirea şi îngroparea Domnului, stăteau ascuşi de frica iudeilor. Ei primesc această mare și neașteptată veste de la femeile mironosiţe şi, în loc să pătrundă în taina minunii, rămân neîncrezători. Abia atunci când Îl văd pe Hristos Domnul înviat încep să pătrundă taina celei mai mari minuni din istorie. Arătările Mântuitorului după Înviere nu sunt altceva decât modul în care Domnul Îi învaţă pe Apostoli să înțeleagă Învierea. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, vorbind despre trecerea Apostolilor de la frică la curajul mărturisirii Învierii, spune: „Dacă după răstignirea şi moartea lui Iisus Hristos ucenicii Lui erau trişti şi timoraţi, nedumeriţi de cele întâmplate şi se ascundeau de frica iudeilor (cf. Ioan 20, 19), după ce El a înviat din morţi şi S-a arătat lor de mai multe ori, ei au devenit martori şi mărturisitori curajoşi ai Învierii Lui. Iar după ce au primit Duhul Sfânt în ziua ­Cincizecimii, ei au început să predice mulţimilor din Iudeea, Samaria şi în toată lumea adevărul Învierii lui Iisus Hristos ca fiind temelia credinţei lor în dumnezeirea Lui”.

Apostolii sunt cei care au vestit lumii Învierea, însă, pentru a o pătrunde, este nevoie de credinţă, care ne face să fim fericiţi, după cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos: „Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro