Taina Nunţii naşte familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie

   Familia are la bază unirea bărbatului cu femeia prin actul căsătoriei. Convieţuirea bărbatului şi a femeii reprezintă cea mai veche instituţie în structura umanităţii. După învățătura Bisericii, familia este […]
 familie1  Familia are la bază unirea bărbatului cu femeia prin actul căsătoriei. Convieţuirea bărbatului şi a femeii reprezintă cea mai veche instituţie în structura umanităţii. După învățătura Bisericii, familia este un așezământ dumnezeiesc și temelia vieții de obște. Ea se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în faţa Sfântului Altar. Deosebirea dintre căsătoria civilă şi cea religioasă rezidă în faptul că prima este o însoţire între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ în condiţiile legii, adică are la bază un contract plecând de la afecţiunea reciprocă, iar cea religioasă este o însoţire sfântă, făcută cu binecuvântarea lui Dumnezeu în Biserică prin Taina Nunţii, care sfinţeşte iubirea şi legătura celor însoţiţi.

Referindu-se la Taina Nunţii, arhimandritul Emilian Simonopetritul spune: „Nimeni nu va tăgădui că cea mai însemnată zi din viaţa unui om, după naştere şi botez, este cea a nunţii. De aceea, nu este surprinzător faptul că mişcările contemporane lumeşti şi instituţionale au ca scop anume nimicirea preacinstitei şi Sfintei Taine a Cununiei. Pentru mulţi, căsătoria este doar un prilej de plăceri şi distracţii. Viaţa, însă, este un lucru serios. E o luptă duhovnicească, un urcuş înspre un ţel – cerul. Punctul crucial şi mijlocul însemnat al acestui urcuş este căsătoria”.
Prin Taina Nunţii se naşte familia creştină alcătuită din bărbat şi femeie.

Potrivit Sfintei Scripturi, bărbatul şi femeia sunt creaţi împreună (Facerea 1, 27) şi, prin urmare, au în ei chipul lui Dumnezeu. De la început voia lui Dumnezeu a fost ca unirea dintre bărbat şi femeie în vederea procreaţiei (Facerea 1, 28) să fie exclusiv în cadrul căsătoriei monogame. În această idee, relatarea creării primului cuplu uman (Facerea 2, 21-24) propune căsătoria monogamă ca fiind singura ce corespunde voii lui Dumnezeu. Astfel, familia este o instituţie de origine divină, stabilită de la creaţie. Ea a fost constituită prin căsătorie, ale cărei principale caracteristici au fost, de la întemeiere, unitatea şi indisolubilitatea. Fiind instituită de Dumnezeu, familia are un caracter sacru.

Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro