Câteva din datoriile creştinului

să participe cu regularitate la Sfintele Slujbe; participarea să fie cu credinţă, evlavie şi cu multă luare aminte; să fie cu gândul numai la Dumnezeu, fără răspândire in alte părţi; […]

 • să participe cu regularitate la Sfintele Slujbe;
 • participarea să fie cu credinţă, evlavie şi cu multă luare aminte;
 • să fie cu gândul numai la Dumnezeu, fără răspândire in alte părţi;
 • creştinului nu-i este îngăduit să lipsească de la biserică mai mult de trei dumineci consecutive.
 • când un credincios lipseşte de la Sfintele Slujbe de mai multe ori consecutiv, acesta poate fi oprit de la Sfânta Împărtăşănie până când reintră în starea normală de frecventare a Bisericii;
 • să se împărtăşească cât de des, făcându-şi rugăciunile prescrise şi urmând sfatul duhovnicului său.
 • creştinul nu poate avea duhovnic în afara parohiei de care aparţine, decât cu binecuvântarea parohului său;
 • cel ce se spovedeşte în alte părti fără binecuvântare, poate fi refuzat la împărtăşanie;
 • să fie împăcat cu toţi semenii;
 • la Biserică să aducă totdeauna un mic dar, ca jertfă din osteneala mâinilor sale;
 • fiecare credincios trebuie să plătească bisericii ce se cuvine din osteneala sa, după porunca Bibliei; neîndeplinirea poruncii acesteia atrage mânia lui Dumnezeu, fiind socotit ca un furt şi neîmplinitor al poruncilor ;
 • în Biserică, stăm după cum este rânduiala locului, nevorbind si neieşind afară, decât la absolută nevoie ;
 • în Biserică se intră în ţinută curată si decentă;
 • cuvântul de invăţătura- predica, trebuie ascultată cu multă atenţie;
 • părinţii sunt datori să-şi aducă copiii la Biserică şi să-i obişnuiască de mici, bine ştiind că frecventarea Bisericii şi rugăciunea înseamnă legătura cu Dumnezeu, fără de care nu putem face nimic; de la vărsta de 7 ani copiii trebuie obişnuiţi cu spovedania cât de des;
 • numai prin apropierea de Dumnezeu scade necazul si creşte bucuria;
 • la întoarcerea de la Biserică, creştinul duce cu sine binecuvântarea şi bucuria întâlnirii cu Dumnezeu, pe care trebuie să le împărtăşească şi celorlalţi din casă.