Cum trebue sa ne inchinam in biserica

Creştin ortodocşii au primit de la Sfinţii Părinţi şi urmează în întreaga lume, obiceiurile de mai jos:

 • Intrând în biserică, creştinul îşi face semnul Crucii de trei ori, însoţind fiecare închinare cu o metanie şi zice: „Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă” „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului” „Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă”
 • Apoi, după ce s-a înclinat către cei de-a dreapta şi de-a stânga sa, se aşează la locul său şi ascultă psalmii şi rugăciunile citite în biserică. Creştinul nu spune rugăciuni după alegerea sa, nici nu le citeşte din cărţile de rugăciuni, decât dacă vrea să fie judecat de sfântul Apostol Pavel pentru că a părăsit adunarea Bisericii (cf. Evr. 10, 25).
 • Închinăciunile şi metaniile nu trebuie săvârşite potrivit dorinţei creştinului, ci potrivit rânduielilor Sfinţilor Apostoli şi Părinţi, şi anume:
  • la Trisagion („Sfinte Dumnezeule…”), “Veniţi să ne închinăm”, şi la întreitul „Aliluia”, creştinul îşi face semnul Crucii de trei ori si trei metanii. Aceasta se săvârşeşte şi atunci când se citeşte „Învredniceşte-ne, Doamne”, iarăşi la începutul Doxologiei Mari („Slavă întru cei de sus, lui Dumnezeu…”) şi după ce preotul spune: „Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră.” La fiecare strigare a preotului şi atunci când se cântă „Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii…”, se cade să îşi facă semnul Crucii şi o metanie.
  • În zile obişnuite, metanii mari (închinăciuni) se săvârşesc în timpul Liturghiei:
   • când începe „Cu vrednicie si cu dreptate este…”
   • când se sfârşeşte „Pe Tine te lăudam…”
   • la sfârşitul axionului Sfintei Fecioare, „Cuvine-se cu adevărat să te fericim…” sau al înlocuitorului său;
   • la începutul Rugăciunii Domneşti;
   • când Sfintele Daruri sunt înfătişate pentru Împărtaşanie;
   • la cuvintele „Şi acum şi pururea şi in vecii vecilor…”;
   • la utrenia de priveghere, se face o închinăciune, la „Pe Născătoarea de Dumnezeu si Maica Luminii, întru cântări…”.
  • Duminicile, de la Sfintele Paşti până la Ziua Treimii, de la Naşterea Domnului şi până la Botez, şi la praznicele Schimbării la Faţă şi al Înălţării Sfintei Cruci – se fac doar trei metanii mari, către Cruce. Sfinţii Apostoli opresc cu străşnicie îngenuncherea şi metaniile mari, lucru despre care Sf. Vasile cel Mare a scris fericitului Amfilohie. Întâiul si cel de-al Şaselea Sobor Ecumenic au hotărât, de asemenea aceasta, întrucât Duminicile şi celelalte praznice ale Domnului slujesc ca aducere-aminte a înfierii noastre de către Domnul, potrivit Apostolului: „Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu” (Gal. 4, 7)
 • Creştinii ortodocşi nu îngenunchează după voia lor, ci mai degrabă la cuvintele preotului (sau diaconului): „Iara si iara cu pace…”. Obiceiurile îngenuncherii după voie şi al lovirii pieptului cu mâna vin de la ereticii apuseni şi nu sunt îngăduite în Biserica Ortodoxă. Creştinii ortodocşi, potrivit rânduielii Bisericii, fac închinăciuni la vremea potrivită, plecându-se cu fruntea până la pământ şi sculându-se de îndată.
 • În biserică, de fiecare dată când credinciosii sunt binecuvântaţi cu Crucea sau Evanghelia, cu o icoană sau potirul, îşi fac semnul Crucii şi îşi pleacă capetele. Când sunt binecuvântaţi cu lumânări, cu mâna sau sunt tămaiaţi cu cădelniţa, creştinii ortodocşi nu se cuvine să facă semnul Crucii, ci doar să îşi plece capetele. Totuşi, în vremea săptămânii Sfintelor Paşti, atunci când preotul cădelniţează având Crucea, toţi ne facem semnul Crucii şi răspundem “Adevarat A Înviat!” Astfel se cuvine să deosebim între închinăciunile datorate lucrurilor sfinte si cele datorate persoanelor, chiar dacă sunt din rândul preoţilor.
 • Când primeşte binecuvântare de la un preot sau de la un episcop, creştinul sărută mâna dreaptă a celui ce dă binecuvântarea şi nu îşi face semnul Crucii. Nu este potrivit să se sărute mâna stângă a clericilor, căci acesta este un obicei al iudeilor, ci mâna dreaptă, de la care am primit binecuvântarea.
 • Potrivit învăţăturilor Sfinţilor Părinţi, semnul Crucii se face după cum urmează: degetul mare si primele două degete ale mâinii drepte sunt unite la vârfuri, iar celelalte degete strânse în palmă. Apoi ne atingem fruntea, pieptul, umărul drept şi cel stâng şi ne plecăm uşor. De cei ce se însemnează cu toate cele cinci degete, sau de cei ce se apleacă înainte să săvârşească Crucea, sau doar îşi vântura mâna prin aer sau în faţa pieptului, Sf. Ioan Gură de Aur grăieşte: „Diavolii se bucură de aceste gesturi nebuneşti”. Pe de altă parte, semnul Crucii, făcut cum se cuvine, cu credinţă si evlavie, îi îngrozeşte pe diavoli, micşorează suferinţele pricinuite de păcate şi pogoară harul dumnezeiesc.

Rânduieli pentru metanii şi închinăciuni

Metania – se face însemnându-ne cu semnul Sfintei cruci si apoi îngenunchind şi atingând fruntea de pământ;
Închinăciunea – se face plecându-ne din mijloc până ce degetele mâinii drepte întinse ating pământul.

SEMNUL CRUCII FĂRĂ ÎNCHINĂCIUNI:

 • La mijlocul celor Şase Psalmi, la întreitul Aliluia, de trei ori…
 • La începutul Crezului…
 • La otpust – “Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru…”
 • La începutul citirii din Sfânta Scriptură: Evanghelia, Apostolul sau Vechiul Testament.

SEMNUL CRUCII CU O ÎNCHINĂCIUNE:

 • La intrarea sau ieşirea din biserică – de trei ori.
 • fiecare cerere a ecteniilor.
 • La strigarea preotului ce dă slavă Sfintei Treimi.
 • La cuvintele, „Luaţi, mâncaţi…”, „Beţi dintru acesta toţi…”, „Ale Tale dintru ale Tale…” şi „Sfintele, Sfinţilor!”
 • La cuvintele „Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii…”
 • La cuvintele „Să ne închinăm…”, „Slăvim…”, „Preamărim…” şi „cădem înaintea…”
 • În vremea „Aliluia”, „Sfinte Dumnezeule”, „Veniţi să ne închinăm” şi „Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule”, ca şi înainte de otpust, se face semnul Crucii cu o metanie, de trei ori.
 • În vremea celei dintâi şi a celei de a noua cântări a canonului, la întăiul stih către Domnul, către Maica Domnului sau către Sfântul respectiv.
 • După fiecare stihiră – în vreme ce strana, încheind cântarea, îşi face semnul Crucii.
 • În vremea Litiei, la fiecare dintre primele trei cereri, facem semnul Crucii cu o metanie, de trei ori; după cele două cereri rămase, facem semnul Crucii cu o metanie, o singură dată.

SEMNUL CRUCII CU O METANIE MARE:

 • În vremea posturilor, la intrarea şi ieşirea din biserică – de trei ori.
 • În vremea posturilor, la fiecare „…te mărim” din stihurile Imnului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.
 • La începutul lui „Cu vrednicie si cu dreptate este a ne închina Tatălui…”
 • După „Pe Tine te lăudăm…”
 • După axionul Maicii Domnului sau înlocuitorul acestuia.
 • La strigarea „ Şi ne învredniceşte pre noi, Stăpâne…”, ce pregăteşte Rugăciunea Domnească.
 • Atunci când Sfintele Daruri sunt înfăţisate pentru Împărtăşanie, şi iarăşi, după Împărtăşanie.
 • În vremea Postului Mare, la Pavecerniţa Mare, când se cântă „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu…” şi la fiecare din cererile ce însoţesc aceasta; la Vecernie, după „Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură -te” şi la cele două cântări ce urmează.
 • În vremea posturilor, la sfârşitul fiecărei părţi a rugăciunii „Doamne şi Stăpânul vieţii mele…”
 • În vremea posturilor, la cele trei cereri de încheiere – „Pomeneşte-mă, Doamne, când…”

PLECAREA CAPULUI FĂRĂ SEMNUL CRUCII: La cuvintele:

 • „Pace tuturor”
 • „Binecuvântarea Domnului cu voi…”
 • „Harul Domnului nostru Iisus Hristos…”
 • „Şi să fie milele marelui Dumnezeu…”
 • La strigarea diaconului: „ Şi în vecii vecilor” (după: „Că sfânt eşti Dumnezeul nostru…”)

NU SE FACE SEMNUL CRUCII:

 • În timpul psalmilor.
 • În general, când se cântă.
 • În vremea ecteniilor, de către strană, care dă răspunsurile. Săvârşirea semnului Crucii şi a metaniilor este îngăduită doar după încheierea cântării, şi nu în timpul cuvintelor de încheiere ale acesteia.
 • Metaniile mari nu sunt îngăduite Duminicile; de la Crăciun până la Bobotează; de la Paşti până la Duminica Rusaliilor; la praznicul Schimbării la Faţă; şi la praznicul Înălţării Crucii ( în afară de cele trei închinăciuni ale Crucii).
 • Închinăciunile încetează cu intrarea din vremea Vecerniei praznicului şi nu se fac iarăşi până după ” Învredniceşte-ne, Doamne…” în vremea Vecerniei din ziua praznicului.