Dacă Cerul este unde-i Domnul Hristos, înseamnă că Cerul este pretutindenea

La Înălțarea Mântuitorului pe Muntele Măslinilor știm că au fost de față ucenicii Mântuitorului, și sfânta noastră Biserică ne spune că a fost de față și Maica Domnului. În alcătuirile de la Înălțarea Mântuitorului de la sfânta slujbă este pomenită și Maica Domnului că a fost de față când Domnul Hristos S-a înălțat la ceruri. În Faptele Sfinților Apostoli este prezentată o listă cu doisprezece apostoli ai Mântuitorului și se spune că atunci când ucenicii se adunau era împreună cu ei și Maica Domnului și alții, până la o sută douăzeci. Cu aceștia s-a început Biserica Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

La Înălțarea Mântuitorului au fost de față cei doisprezece ucenici și Maica Domnului, dar nu știm dacă a mai fost și altcineva. Cei care erau de față atunci L-au văzut pe Domnul Hristos, Care i-a binecuvântat, că a fost luat de la vederea lor de către un nor, și așa S-a înălțat la cer, pe un nor. Nu se spune ce este cerul și până unde a fost văzut Domnul Hristos, dar credința noastră este că Domnul Hristos S-a înălțat la cer.

Noi știm că este cer, dar nu știm ce este, spune un părinte duhovnicesc, și spunem că cerul este acolo unde este Hristos. Și dacă cerul este unde-i Domnul Hristos, înseamnă că cerul este pretutindenea, este oriunde, deși, când noi ne gândim la cer, ne gândim la ceva ce este undeva sus, undeva unde nu putem pătrunde cu privirea noastră, cu simțurile noastre, undeva unde nu putem pătrunde nici cu gândurile noastre. Noi știm despre cer ceea ce ni se spune despre cer, știm ceea ce ni s-a spus despre cer. „Dar nimeni nu s-a suit în cer, zice Domnul Hristos, decât numai Fiul Omului Care este în cer” (Ioan 3, 13). Domnul Hristos Care S-a pogorât din Cer, Acela S-a și suit în Cer.

(Părintele Teofil PărăianLumini de gând, Editura Antim, 1997, pp. 303-304)
doxologia.ro