„Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte”

Pentru un ortodox cea mai importantă sărbătoare este Învierea Domnului – Sfintele Paşti. Ea este „praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor”, când cu toţii cântăm „Hristos a înviat din […]

Pentru un ortodox cea mai importantă sărbătoare este Învierea Domnului – Sfintele Paşti. Ea este „praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor”, când cu toţii cântăm „Hristos a înviat din morţi, cu moartea pe moarte călcând, şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”.

În Duminica pascală prăznuim Învierea cea dătătoare de viaţă a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când preotul ne cheamă să primim lumină şi să mărturisim: „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi pe pământ ne învredniceşte cu inimă curată să Te slăvim”.

Acum auzim cuvintele Sfintei Evanghelii ce ne vesteşte că Hristos a înviat: „După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâi a săptămânii (Duminică), au venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. Nu este aici;  a înviat, precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a fost pus Domnul. Şi, degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că a înviat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată, v-am spus vouă” (Matei 28, 1-7).

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel explică Evanghelia Învierii astfel: „Un înger al lui Dumnezeu a coborât din cer și a răsturnat piatra de la ușa mormântului, a prăvălit-o nu ca să învieze Hristos, pentru că El înviase deja nestricând pecețile mormântului, după cum S-a născut din Fecioara Maria fără să-i strice fecioria ei și după cum a intrat prin ușile încuiate acolo unde se aflau ucenicii în seara Învierii Sale. Îngerul a prăvălit piatra de pe mormântul Mântuitorului după ce deja El înviase din morți, pentru ca femeile mironosiţe să poată vedea mormântul gol”.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos  a înviat a treia zi, după cum mărturiseşte Biserica în Simbolul de credinţă pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. Învierea Domnului a avut loc în primele ore ale duminicii, după cum aflăm din Sinaxarul din ziua de Paşti.

Femeile mironosiţe sunt primii martori ai Învierii Domnului. Acest lucru este mărturisit şi de imnografia pascală: „Foarte de dimineaţă, mironosiţele au alergat la mormântul Tău, tânguindu-se; dar înaintea lor a stat îngerul şi a zis: Vremea tânguirii a încetat, nu mai plângeţi, ci Apostolilor spuneţi Învierea“.

Părinţii Bisericii mărturisesc adevărul Învierii lui Hristos ca fundament al credinţei noastre. În acest sens Sfântul Grigorie Teologul arată că Paștile sunt trecerea de la moarte la viață, trăirea celeilalte vieți încă din timpul celei de aici. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune în celebrul său cuvânt de Paşti: „Înviat-a Hristos şi se bucură îngerii. Înviat-a Hristos şi viaţa stăpâneşte. Înviat-a Hristos şi nici un mort nu este în groapă; că Hristos,  înviind din morţi, începătură celor adormiţi S-a făcut”.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro