Maica Domnului, binecuvântare pentru toţi cei care Îi urmează lui Hristos

Biserica a cinstit-o dintotdeauna pe Maica Domnului numind-o: Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata şi Pururea Fecioara Maria. După cum scriu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, întreaga lume a fost creată pentru Maica Domnului, […]

binecuvantareBiserica a cinstit-o dintotdeauna pe Maica Domnului numind-o: Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata şi Pururea Fecioara Maria.

După cum scriu Sfinţii Părinţi ai Bisericii, întreaga lume a fost creată pentru Maica Domnului, iar Maica Domnului pentru Hristos. Hristos este cauza şi scopul Creaţiei. Şi dacă Hristos a devenit Om, Dumnezeu şi Om, este pentru că a fost găsită vrednică să-L aducă pe lume Preasfânta Fecioară Maria. Aşa cum pomul există pentru fructe, la fel şi întreaga zidire omenească şi îngerească există pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară Maria, care este mai presus nu numai decât toţi oamenii la un loc, ci şi decât toate cetele îngereşti şi toţi sfinţii.

Atunci când o femeie, auzindu-L vorbind pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, a fericit-o pe Maica Domnului, cea care L-a născut și L-a hrănit la piept, Domnul a spus: „Aşa este, dar fericiţi sunt şi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc” (Luca 11, 28). Despre acest verset biblic, teologul grec Georgios I. Mantzaridis spune: „Așadar, în afară de Maica Domnului, cea care L-a născut o singură dată pe Dumnezeu Cuvântul, fiecare om care aude cuvântul lui Dumnezeu și-l pune în lucrare în viața sa se face și el părtaș acestei binecuvântări, fiindcă fiecare se găsește în acel moment, într-un anumit fel, în locul Maicii Domnului: «Iar El, răspunzând, a zis către ei: Mama mea şi fraţii Mei sunt aceştia care ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l îndeplinesc» (Luca 8, 21)”. După cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, „Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a născut o dată, după trup, Se naște continuu, după Duh, din iubire de oameni, în cei care doresc. Și Se face prunc, născându-Se înlăuntrul lor prin virtuți. Și Se arată atâta cât cunoaște că poate să fie primit de către om”.
ziarullumina.ro