Mulțumește lui Dumnezeu în toate cele ce vin asupra ta

   noi foto6 Întărește-ți inima ca pe-o piatră tare. Iar piatră numesc tăria sufletului, ca să poți auzi cele ce-ți voi spune.

Ia deci seama la tine însuți (…) te pregătește spre mulțumire în toate, auzind pe Apostolul care zice: „întru toate mulțumiți” (I Tesaloniceni 5, 18), „fie în necazuri, fie în nevoi, fie în strâmtorări” (II Corinteni 6, 4), fie în neputințe și osteneli trupești.

Mulțumește lui Dumnezeu în toate cele ce vin asupra ta. Căci nădăjduiesc că și tu vei „intra în odihna Lui” (Evrei 1, 4). „Pentru că prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 14, 22). Nu te îndoi deci în sufletul tău și să nu slăbească inima ta în ceva. Și adu-ți aminte de cuvântul Apostolului „chiar de se strică omul nostru cel din afară, cel dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (II Corinteni 4 ,16).

Dacă deci nu suferi pătimirile, nu poți ajunge la cruce. Iar de rabzi mai întâi pătimirile, vei intra la limanul odihnei Lui. Și te vei liniști apoi întru toată negrija, având sufletul întărit și lipit de Domnul pentru totdeauna, străjuit în credință, bucurându-se întru nădejde, veselindu-se în dragoste, păzit în sfânta și cea de o ființă Treime. Și atunci se va împlini cu tine ceea ce s-a spus: „Să se veselească cerurile și să se bucure pământul” (Psalmul 95, 11).

(Sfântul VarsanufieScrisori duhovnicești, 2, în Filocalia, vol. XI, p. 28-29)
doxologie.ro