Post, rugăciune și duhovnicească pregătire pentru sărbătoarea Naşterii Domnului

Marţi a început Postul Naşterii Domnului, care ţine din data de 15 noiembrie până la 24 decembrie, inclusiv. Este o perioadă duhovnicească de pregătire pentru sărbătoarea Crăciunului. Acest post are o durată de 40 de zile şi aminteşte de postul drepţilor şi  prorocilor din Vechiul Testament, care au vestit venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos.

În acest timp de urcuş duhovnicesc Biserica ne îndeamnă să unim rugăciunea cu postul, pentru a ne pregăti cum se cuvine pentru marea sărbătoare a Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.

Conform Anuarului Liturgic şi Tipiconal – 2022, în aceste 40 de zile de post este bine ca lunea, miercurea şi vinerea să mâncăm de post fără ulei și vin până în Ceasul al nouălea din zi (ora 15). Dacă este cinstit un sfânt cu doxologie mare, miercurea și vinerea se dezleagă la ulei și vin. De asemenea, luni, marți și joi când avem proslăvirea unui sfânt cu doxologie mare se face dezlegare și la pește până la 20 decembrie.

În Biserica Ortodoxă Română nu se face dezlegare la pește înainte de 21 noiembrie, ziua serbării Intrării Maicii Domnului în Templul din Ierusalim. O notă din Anuarul Liturgic precizează: „Deși nu este precizat în Tipic, în Biserica Ortodoxă Română a prevalat obiceiul (din evlavia athonită) ca, de la începutul postului până la 21 noiembrie, să nu se mănânce pește”.

Dezlegare la pește este miercuri sau vineri când sărbătorim Vovidenia (21 noiembrie) și pe Sfântul Andrei (30 noiembrie) și Sfântul Nicolae (6 decembrie).

În Postul Nașterii Domnului se dezleagă la pește în toate sâmbetele și duminicile din perioada 21 noiembrie – 19 decembrie, inclusiv. Din 20 decembrie până la 25 decembrie nu se face dezlegare la pește chiar dacă este sâmbătă sau duminică. Spre exemplu, anul acesta Crăciunul va fi duminica, asta nu înseamnă că sâmbătă în Ajun se face dezlegare la pește, ci se postește cu aceeași asprime ca în fiecare an pe 24 decembrie.

Zilele în care se face dezlegare la pește în Postul Nașterii Domnului de anul acesta sunt: 21, 26, 27 și 30 (în noiembrie), 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 17 și 18 (în decembrie).

Având în vederea multitudinea dezlegărilor la pește din Postul Crăciunului, cred că este foarte ușor din punct de vedere culinar pentru creștinii noștri să-l țină așa cum ne învață Biserica.

Vă îndemn să împletiți postirea dumneavoastră cu rugăciunea și faptele bune, dar mai ales cu prezența la sfintele slujbe ce se oficiază în biserică. Să vă spovediți și cu dezlegare de la preotul duhovnic să vă cuminecați cu Scumpul Trup și Sânge al Domnului nostru Iisus Hristos.

Să ne rugăm și să cerem Bunului Dumnezeu să ne întărească pe calea anevoioasă a postului pentru a ajunge pregătiți duhovnicește în ziua de serbare a Crăciunului, când Fiul Său a venit în lume în peștera Betleemului pentru mântuirea noastră.
Pr. Ciprian Florin Apetrei
ziarullumina.ro