Postul de o zi

postul de o zi Din cele mai vechi timpuri s-a păstrat obiceiul de a posti o zi înaintea unor sărbători mai mari sau în unele zile care aminteau fapte sau evenimente triste din istoria mântuirii neamului omenesc.
Posturile de o zi din cursul anului bisericesc sunt:
1) Miercurea şi vinerea din fiecare săptămână, în amintirea Pătimirilor Domnului. Miercurea au făcut sfat cărturarii şi arhiereii iudeilor să prindă pe Hristos, iar vinerea L-au răstignit pe cruce. Tot vineri, după Tradiţie, mâncase Adam din pom, lucru pentru care a fost izgonit din Rai, pentru că nu a respectat porunca postului.
2) Ziua Înălţării Sfintei Cruci (14 septembrie), în amintirea Sfintelor Pătimiri ale Domnului pe cruce.
3) Sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august), zi de post şi plângere pentru cel care a fost cel mai zelos propovăduitor şi împlinitor al postului şi al pocăinţei.
4) Ajunul Bobotezei (5 ianuarie): post aşezat şi rămas din vremea când catehumenii se pregăteau prin post şi rugăciune pentru primirea Botezului a doua zi de Bobotează. Se ajunează în orice zi ar cădea.
În cursul anului bisericesc sunt şi zile de miercuri şi vineri când nu se posteşte. Pentru însemnătatea sărbătorilor mari, adică pentru a nu se şterge prin post bucuria praznicului Naşterii Domnului, al Învierii, al Rusaliilor, Biserica îngăduie să mâncăm de dulce miercurea şi vinerea în anumite răstimpuri din cursul anului. Aceste zile sunt însemnate în calendare cu cuvântul harţi. Iată când nu se posteşte miercurea şi vinerea:
1) În Săptămâna Luminată (Săptămâna Paştilor).
2) De la Naşterea Domnului până în ajunul Bobotezei.
3) În săptămâna de după Rusalii (înainte de începutul postului Sfinţiilor Apostoli Petru şi Pavel).
4) În săptămâna întâi a Triodului (între Duminica Vameşului şi a Fariseului şi Duminica Fiului Risipitor).
5) În săptămâna Brânzei (îna­intea lăsatului sec pentru Postul Paştelui); se dezleagă numai la lapte, oua şi brânză.
6) Nu se posteşte, de asemenea, în ziua Naşterii Domnului şi cea a Bobotezei, când aceste sărbători cad miercuri sau vineri.

Pr. Ciprian Florin Apetre
ziarullumina.ro