Pregătirea pentru Sfânta Împărtășanie

fii pregatit     Pregătirea noastră pentru Sfânta Împărtășanie este îndoită, adică trupească și sufletească. Cea trupească constă în post, înfrânare de la poftele trupești, priveghere, plecări de genunchi și alte osteneli prin care să se curețe și să se ușureze trupul de cele care îl îngreunează, îl aprind și îl spurcă. Pregătirea sufletească cuprinde: spovedanie curată la duhovnic, citirea pravilei și a altor rugăciuni făcute cu frică de Dumnezeu, cu luare-aminte și cu umilință.

Apoi, cel ce se împărtășește trebuie să nu fie certat cu nimeni, să nu poarte mânie împotriva cuiva, să ierte tuturor celor ce i-au greșit cu ceva, aducându-și aminte de cuvintele Mântuitorului, Care zice: „De veți ierta oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru Cel din ceruri vă va ierta vouă greșelile voastre”. De asemenea, să se silească după putere ca să nu aibă nimeni ceva asupra sa.

(Arhimandritul Cleopa IlieUrcuș spre Înviere, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1998, p. 248)