Prin rugăciune la Maica Domnului, toate necazurile își găsesc rezolvarea

maica domnului5    Știți din istorie că înaintașii noștri, creștini ortodocși, erau oameni foarte temători de Dumnezeu și totdeauna aveau credință tare și adâncă în mijlocirea cerească a Maicii Domnului. Și Împărăteasa Cerească nu lăsa fără răspuns credința lor, ci trimitea totdeauna ajutor tuturor celor care alergau la ea cu nădejde. Este greu să arătăm vreun necaz sau nenorocire de care să nu-i fi izbăvit Maica Domnului când ei alergau la ea cu credință și rugăciune fierbinte.

Prin mijlocirea și ocrotirea ei erau tămăduiți cei care sufereau de boli cu neputință de tămăduit. Mulți erau izbăviți de moarte năprasnică, de tâlhari, de înec, de foc, de îngheț. Prin mijlocirea ei se curmau nenorocirile omenirii: incendiile, foametea, războaiele. Sate, orașe și regiuni întregi, prin rugăciunile Împărătesei Cerești, erau izbăvite de boli aducătoare de moarte și pierzătoare. Și multe alte exemple ale ocrotirii ei cunosc dreptslăvitorii creștini.

(Arhimandritul Chiril Pavlov, Lauda Maicii Domnului, Editura Egumenița, Galați, 2012, p. 10)
doxologia.ro