Proscomidiarul

   epiclezaÎn partea stângă a Altarului se află proscomidiarul, adică o nişă, o firidă în peretele de nord al Altarului, o masă din marmură sau din lemn pe care se pregătesc Sfintele Daruri pentru Sfânta Jertfă, în cadrul rânduielii numite Proscomidie. În multe locuri, proscomidiarul are forma unei peșteri, care simbolizează, după Sfântul Simeon al Tesalonicului, peștera din Betleem, unde S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, cât şi mormântul în care a fost îngropat. Taina Naşterii Domnului Iisus Hristos în Bet­leem este reprezentată în chip simbolic şi duhovnicesc în Litur­ghia euharistică ortodoxă, mai întâi prin rânduiala Proscomidiei, când se pregătesc darurile liturgice (pâine şi vin) care vor fi aduse, la momentul potrivit al Sfintei Liturghii, pe Sfânta Masă din Altar pentru a fi sfinţite.

Proscomidiarul reprezintă peș­tera de la Betleem, iar crucea care stă pe un suport semisferic, deasupra prescurii de pe Sfântul Disc, este numită „Steaua” care i-a călăuzit pe cei trei magi de la Răsărit şi care s-a oprit deasupra peșterii de la Betleem, unde Se afla Pruncul Iisus, numele cetății Betleem însemnând „Casa Pâinii”.

De aceea, când acoperă Sfântul Disc, preotul rostește cuvintele: „Şi venind steaua, a stat dea­supra unde era Pruncul” (Matei 2, 9). Proscomidiarul re­prezintă locul ce era numit în vechime „jertfelnic” (atunci era situat în afara bisericii), pentru că aici se aduc darurile oferite de credincioşi pentru săvârşirea sfintelor slujbe. Aici prescurile și vinul adus de credincioși se pre­­gătesc de preot în slujba Pros­comidiei, spre a putea fi prefăcute, mai apoi, la Sfânta Liturghie, în Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

În acest loc, preotul citeşte pomelnicele primite de la credin­cioşi, scoţând pentru fiecare nu­me pomenit o miridă din pres­cură pe care o aşază pe Sfântul Disc în locul destinat pentru pomeni­rea celor vii sau a celor adormiţi.

La proscomidiar se păstrează atât Sfântul Disc, cât şi Sfântul Potir, alături de celelalte sfinte vase: copia (cuţitaşul în formă de suliţă), steluţa, precum şi acoperămintele necesare săvâr­şirii lucrării sfinte.

Pr. Ciprian Florin Apetrei,

ziarullumina.ro