„Să nu renunțați pentru nimic în lume la Hristos!”

În jurul acestui Sfânt semnal răsuna veșnicul lor mesaj plin de bucurie: nu umanismul, ci umanismul divino-uman! Nu omul, ci Dumnezeu-omul Hristos mai înainte de orice și mai presus de orice!

Toți sfinții de Dumnezeu purtători și de Dumnezeu înțelepțiții Părinți, și în mod deosebit cei de la cele șapte sfinte sinoade ecumenice, concentrează toate problemele din Biserica lui Hristos în problema Persoanei lui Hristos, Dumnezeu-omul, până când Cel ce este cea mai mare, unica, cea mai de preț comoară pentru toate ființele umane va fi aflată, nu pe acest pământ, ci în Împărăția lui Dumnezeu.

Problema hristologică este întreaga lor problemă, unica și cea mai importantă. Pentru ei, Hristos Dumnezeu-omul este unica valoare a Bisericii lui Hristos. Mesajul lor veșnic este acesta: renunțați la toate pentru Hristos; nu renunțați pentru nimic în lume la Hristos! Iar în jurul acestui Sfânt semnal răsuna veșnicul lor mesaj plin de bucurie: nu umanismul, ci umanismul divino-uman! Nu omul, ci Dumnezeu-omul Hristos mai înainte de orice și mai presus de orice!

(Părintele Iustin PopoviciCredința Ortodoxă și viața în Hristos, Traducere: prof. Paul Bălan, Editura Bunavestire, Galați, 2003, p. 49)
doxologia.ro