Scoaterea Sfintei Cruci

scoaterea sf. cruci1   Crucea este cel mai important semn şi simbol al creştinătăţii, având o semnificaţie duhovnicească aparte. Astfel, unirea celor două linii (orizontală – pământul, verticală – cerul) semnifică refacerea legăturii omului cu Dumnezeu. Ea aminteşte despre suferinţele şi moartea Domnului Iisus Hristos, semnificând depăşirea morţii şi învierea ca triumf al vieţii asupra acesteia.

Biserica Ortodoxă, cinstind Sfânta Cruce, întemeindu-se pe învățătura de credinţă, fundamentată pe Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, a formulat ur­mă­torul imn, prin care drept­credin­cioșii creștini, rostindu-l și cântându-l, își arată respectul față de Sfânta Cruce: „Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne, și sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim”.

Cinstirea Sfintei Cruci are un loc deosebit în cultul creștin pentru că ea este Altarul Jertfei Domnului prin care noi toți am primit mântuirea.

Crucea „cea de viaţă dătătoare” este cinstită în Biserica noastră în mod deosebit în Duminica a 3-a din Postul Mare şi în ziua de 14 septembrie, când pomenim Înălţarea Sfintei Cruci, făcută odinioară în secolul al IV-lea la Ierusalim de împărăteasa Elena şi de episcopul Macarie prin scoaterea lemnului Sfintei Cruci, spre cinstire, înaintea binecredincioşilor creştini. O altă zi de cinstire a Sfintei Cruci este şi 1 august, când facem pomenirea scoaterii cinstitei Cruci a Domnului. Pe 1 august, la Constantinopol, în timpul Imperiului bizantin, era scos în procesiune lemnul Sfintei Cruci din Palatul Imperial până la Catedrala „Sfânta Sofia”. Din această zi se făceau până pe 15 august diverse procesiuni pentru a-i feri pe creștini de su­ferințe și boli. Sărbătoarea scoaterii Sfintei Cruci s-a instituit la dorinţa comună a ortodocșilor greci și ruși, întru prăznuirea biruinței simultane pe care au repurtat-o rușii asupra bulgarilor și grecii asupra sarazinilor.

În această zi să ne rugăm rostind troparul: „Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecre­dincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu Crucea Ta păzește pe poporul Tău”.
Pr. Ciprian FlorinApetrei
ziarullumina.ro