Sf. Ap. Filip, unul dintre cei 7 diaconi

Sfântul Apostol Filip diaconul s-a născut în Cezareea Palestinei şi a trăit pe vremea Apostolilor Domnului. Era căsătorit şi avea patru fiice prorociţe. A fost ales şi sfinţit diacon de Sfinţii Apostoli şi împreună cu Sfântul Arhidiacon Ştefan se îngrijea de săraci şi de văduve, precum şi de împărţirea hranei, în obştea creştinilor din Ierusalim. După mucenicia Sfântului Ştefan, diaconul Filip a propovăduit Evanghelia în Samaria, unde, botezând pe Simon vrăjitorul, s-a dovedit că acesta umbla cu gând viclean, încercând să cumpere de la Apostoli harul cu bani. Răpit de îngerul Domnului, a primit poruncă să meargă pe calea care coboară de la Ierusalim spre ­Gaza şi, mergând, a aflat pe famenul etiopian, dregător al Candachiei, împărăteasa Etiopiei, care citea fără să înţeleagă ceva din cartea prorocului Isaia. Pe acest famen, diaconul Filip l-a botezat, făcând din el cel dintâi propovăduitor al credinţei creştine în Etiopia. Sfântul Filip a fost apoi hirotonit de Sfinţii Apostoli episcop şi trimis în cetatea Trales din Asia. Acolo a întemeiat biserici şi a săvârşit multe minuni spre slava lui Dumnezeu şi binele oamenilor. Astăzi, Biserica Ortodoxă îl pomeneşte şi pe Cuviosul Teofan Mărturisitorul. S-a născut din părinţi dreptcredincioşi, care vieţuiau în Palestina şi se întreceau în iubirea pentru străini. Sfântul Teofan a fost aşezat episcop al Bisericii din Niceea, fiind hirotonit de Patriarhul Metodie, care a surpat eresul luptătorilor împotriva sfintelor icoane. Sfântul Teofan a alcătuit mai multe cântări pentru cinstirea sfintelor icoane, folositoare Bisericii lui Hristos.

Pr. Stefan Sfarghie
ziarullumina.ro