Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim; Sfântul Mucenic Crescent

Aceşti Sfinţi Apostoli (Aristarh, Pud şi Trofim) au fost ucenici ai Sfântului Apostol Pavel şi au lucrat împreună cu el la răspândirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos.

Sfântul Aristarh era din Tesalonic (Fapte 20, 4) şi a mers cu Sfântul Apostol Pavel în Asia, la Efes, la Colose şi apoi la Roma (Coloseni 4, 10; Filimon 1, 24), unde a stat cu Sfântul Apostol Pavel în temniţă. „Şi mergeau împreună cu el,  până în Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh şi Secundus din Tesalonic şi Gaius din Derbe şi Timotei, iar din Asia: Tihic şi Trofim” (Fapte 20, 4). „Vă îmbrăţişează Aristarh, cel întemniţat împreună cu mine, şi Marcu, vărul lui Barnaba – în privinţa căruia aţi primit porunci; de va veni la voi primiţi-l” (Coloseni 4, 10). Fiind episcop în Apameea Siriei, până la a­dânci bătrâneţi, Sfântul Aristarh a adus pe mulţi la cunoştinţa Evangheliei. Sfântul Pud este pomenit de Sfântul Pavel în a doua Epistolă a sa către Timotei, unde spune: „Te îmbrăţişează şi Pud” (2 Timotei 4, 21). Sfântul Pud era dregător în senatul Romei, şi i-a primit în casa lui pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Locuinţa sa a devenit mai apoi biserică. De Sfântul Trofim se pomeneşte tot în cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 20, dar şi Sfântul Pavel aminteşte de el în a doua Epistolă a sa către Timotei zicând: „Pe Trofim l-am lăsat în Milet, fiind bolnav” (2 Timotei 4, 20). A îndurat moar­te mucenicească prin sabie, după tăierea Sfântului Pavel, în timpul împăratului Nero, la Roma. 
sursa: ziarullumina.ro